Maybwilder » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Nederlandse sporen in de Verenigde Staten

Nederlandse sporen in de Verenigde Staten

De geschiedenis van Nederlanders in Noord-Amerika is er een van ondernemers met lef. In de bijna vier eeuwen dat Nederlanders zich in de nieuwe wereld vestigden, hebben zij de basis gelegd voor de Ame…

Art Deco, de eerste internationale totaalstijl

Art deco is een ontwerp- en decoratiestijl die tussen 1910 en 1940 vernieuwend was. De naam is ontleend aan de "Exposition des Arts Décoratifs et Industriels", die in 1925 in Parijs gehouden werd. De…

Het symbolisme en zijn tijd

Rond het midden van de 19e eeuw ontstond het symbolisme als reactie op het waardenvrije vooruitgangsdenken. De filosofie en de religieuze opvatting die het symbolisme kenmerkt, uit zich in de kunst do…

De uitzonderlijke eigenschappen van schermbloemigen

De natuur kent in haar oneindige verscheidenheid plantensoorten die als kruid of als groente een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en dier. Een plantensoort die een voorname plaa…

De betekenis van het Tibetaanse boeddhisme

Over het ontstaan van Tibet doen veel legenden de ronde. Al deze verhalen zijn diep geworteld in de pre-boeddhistische volkscultuur waarin het gaat over het scheppen van orde in chaos. De verhalen ver…

Bruggen door de tijd

Bruggen hebben sinds de eerste boomstam over een rivier een symbolische betekenis. Bruggen verkleinen de kloof tussen volken en culturen en overspannen tijd en geschiedenis. Ons landschap is niet meer…

De VOC: Het eerste multinationale handelsmonopolie

De Verenigde Oostindische Compagnie was de eerste grote handelsonderneming ter wereld. Haar bestaan besloeg bijna twee volle eeuwen, van 1602 tot 1796. Dankzij een grote vloot wist de V.O.C. tussen Eu…

De Amsterdamse School, 1910 - 1940

De Amsterdamse School was een bouwstijl die in de jaren 1910 tot 1940 populair was. Vanuit Amsterdam en het Gooi werd deze expressieve, plastische vorm van bouwkunde ook elders in het land toegepast.…

Gezond leren denken

Het idee dat je gelukkiger en productiever leeft als je op een gezonde manier denkt; daar gaat het om in de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie stelt dat het niet de problemen zelf zijn die het…

Galapagos, eilanden van betovering

De Galápagos-eilanden liggen in de Stille Oceaan op duizend kilometer uit de kust van Equador. Ze worden in het Spaans "Las Islas Encantandos", ofwel de betoverende eilanden genoemd. De op de evenaar…